Náš klub vznikl v listopadu roku 2003, mezi námi máme mladé maminky, ženy středního věku i důchodkně, myslím že si všechny moc dobře rozumíme, pomáháme si.

Klub vede od počátku trvání paní Jana Plchová , schůzky jsou 1x do měsíce, vždy v pátek ve večerní době. Zaměření je zvládání výtvarných technik jako jsou např. decupage, drátování, mozaika, pedig, malování na sklo, porcelán, smalt, savová technika, malba na textil a další a další.  

Své výrobky prezentujeme na samostatných výstavách - tématicky zaměřené na velikonoce nebo vánoce. Nebo se spolúčastí zahrádkářského spolku Velatice na podzimních výstavách Ovoce a zeleniny.